Wat houdt het energiebespaarbudget in? 

Het Energiebespaarbudget is een extra potje van €9.000 wat je opneemt in je hypotheek. Het is vergelijkbaar met een regulier bouwdepot, alleen kan het energiebespaarbudget (EBB) enkel worden gebruikt voor het verduurzamen van de woning. Het kan gecombineerd worden met een verhoging, oversluiting of de aankoop van een nieuwe woning.

Welke werkzaamheden kan ik doen van mijn Energiebespaarbudget? 

Niet alle energiebesparende voorzieningen mogen worden betaald vanuit het EBB. Enkel maatregelen die genoemd zijn in de tijdelijke regeling hypothecair krediet mogen worden betaald uit het potje van €9.000. Dit zijn de volgende maatregelen:

  • Het isoleren van de vloer, leidingen, de gevel of het dak.
  • Dit dient ten minste HR++ te zijn.
  • Energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in combinatie met hoog rendement beglazing (tenminste HR++).
  • Energiezuinige ventilatiesystemen in combinatie met andere energiebesparende maatregelen.
  • Douche-warmteterugwinningssystemen.
  • Een combinatie van de hierboven genoemde maatregelen.

Er wordt elk jaar opnieuw gekeken naar de mogelijkheden, houd dit dus goed in de gaten alvorens je de werkzaamheden start. Je vindt de lijst met goedgekeurde maatregelen op de website van NHG.

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het energiebespaarbudget:

  • Het grootste voordeel is dat je van tevoren niet hoeft aan te geven welke werkzaamheden je gaat uitvoeren. Het depot heeft een looptijd van 24 maanden. Je hebt dus twee jaar de tijd om te bedenken wat je er mee wil doen. Doe je er uiteindelijk niets mee? Dat is geen probleem, dan wordt het restantbedrag van het leningdeel afgelost op de hypotheek. De hypotheeklasten gaan dan omlaag.
  • Een ander voordeel is dat er tot maximaal 106% van de woningwaarde kan worden geleend. De geldverstrekker gaat er namelijk vanuit dat de woning meer waard wordt als deze energiezuinig is. Zonder energiebesparende maatregelen kan er maximaal 100% van de woningwaarde worden geleend. Het extra bedrag dient uiteraard wel volledig te worden besteed aan erkende energiebesparende maatregelen. Om dit te kunnen controleren, stopt de geldverstrekker het bedrag in een depot. Zij betalen een ingediende factuur pas uit nadat deze is goedgekeurd en voldoet aan de voorwaarden.
  • Het laatste voordeel is dat het EBB buiten de inkomenstoets wordt gehouden. Zit je aan de maximale hypotheek op basis van je inkomen maar wil je toch graag verduurzamen? Dan kan er nog steeds €9.000 worden bij geleend voor het duurzaamheidsdepot. De gedachte hierachter is dat de energiebesparing meer oplevert dan dat de €9.000 maandelijks kost. Tevens wordt de woning ook meer waard als deze energiezuinig is.