Schadeverzekeringen

Laten we beginnen met vast te stellen dat in Nederland vrijwel overal verzekeringen voor bestaan. Aansprakelijkheid, auto, rechtsbijstand, ziektekosten, oceaanstomers, binnenvaartschepen, inboedel, u noemt het en er is vast wel een verzekering voor.

Risicobeheer

Maar het doel van risicobeheer is dan ook niet om na te gaan welke polissen er allemaal mogelijk zijn. Het doel is om uw risico’s in kaart te brengen. Het kan gaan om de gevolgen van wettelijke bepalingen als voogdij, erfrecht en sociale wetgeving. Of om de behoefte aan bescherming van uw bezittingen of vermogen. En zelfs kan het gaan om de gevolgen van overlijden of lang leven. Risicobeheer brengt die risico’s in kaart en zoekt naar oplossingen. En soms kunnen die oplossingen uitsluitend gevonden worden via een verzekering.

In die gevallen gaan wij na wat de mogelijkheden in de markt zijn. Welk soort polis is noodzakelijk en welke verzekeraar levert die. Het heeft tot gevolg dat de verschillende oplossingen met elkaar vergeleken moeten worden. Op voorwaarden en zeker ook op prijs. 
En omdat wij voor 100% onafhankelijk en los van de verzekeraars werken, kunnen wij inderdaad die vergelijking maken. 

Serviceprovider Nedasco

Dagelijks vergelijken wij verzekeringen op basis van voorwaarden en prijs. In de praktijk kan dit betekenen dat u bij meerdere verzekeraars verzekerd bent. Hierdoor mist u mogelijk pakketkorting. Omdat wij u als klant zo optimaal mogelijk willen bedienen en u een zo gunstig mogelijke prijs willen aanbieden, zijn wij op zoek gegaan naar een bedrijf dat ons hierbij kan helpen. Hiervoor hebben wij een lidmaatschap afgesloten bij Nedasco.

Nedasco werkt als serviceprovider en gevolmachtigd assuradeur exclusief samen met 1.300 tussenpersonen. Nedasco is geen verzekeringsmaatschappij, maar een serviceprovider waaraan wij bepaalde diensten kunnen uitbesteden, zoals inkoop, administratie, premie-incasso en schadeafwikkeling. Voor vragen over uw verzekeringen blijven wij gewoon uw aanspreekpunt. Wij zullen al uw wijzigingen, aanvragen en schademeldingen verwerken via het efficiënte extranet van Nedasco. Hierdoor kunnen wij u sneller van dienst zijn.

De voordelen voor u: een uniek voordeelpakket

  • Al uw schadeverzekeringen staan op één overzichtelijk polisblad.
  • Al uw premies voor schadeverzekeringen worden ineens geïncasseerd.
  • Snellere afwikkeling van schades.
  • Een aantrekkelijke pakketkortingsregeling met de mogelijkheid verzekeringen van 20 verschillende maatschappijen te combineren in één pakket.
  • Als uw maatschappij de verzekeringspremies verhoogt, dan kunnen wij u indien gewenst makkelijker en sneller begeleiden bij het overstappen naar een andere verzekeraar.

Schade?

En is er dan schade? Ook dan staan wij achter en naast u. Vanaf het in kaart brengen van de schadeomvang, de eventuele gevolgschade, het benoemen van experts tot en met de contacten met de betrokken verzekeraars of tegenpartijen. Totdat u krijgt waar u recht op heeft.